PDI: Els sistemes d'informació comptable i els comptes anuals