PDI: Difusió de resultats científics: Característiques fonamentals del procés de producció i difusió científica. Redacció de treballs científics. El mesurament de la qualitat de l'activitat científica