PDI: Generalitats sobre l'ocupació de compost com a substrats per al cultiu sense sòl