PDI: Propietats fisicoquímiques i químiques dels materials usats com a substrats