PDI: Propietats biològiques dels materials usats com a substrats