PDI: Establiment de conclusions i difusió i defensa del TFM