PDI: Habilitats de comunicació que afavorixen la relació