PDI: ATENCIÓ GERONTOLÓGICA EN LES CURES PAL·LIATIVES