PDI: Unitat 1. Introducció i elements conceptuals.