PDI: MESURES EXTRAORDINÀRIES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT