PDI: UNITAT 4. TRACTAMENT DE DADES AMB PROGRAMES ESTADÍSTICS.