PDI: Anàlisi de mercats agroalimentaris per mitjà de fonts d'informació