PDI: COMPOSTOS BIOACTIUS: FACTORS QUE AFECTEN AL CONTINGUT I L¿EVOLUCIÓ