PDI: Aplicacions pràctiques dels recobriments comestibles