PDI: Aplicació de tècniques avançades a l'Enginyeria Elèctrica i Automàtica