Nosaltres: Anàlisi Farmacocinètic i Farmacodinàmic