Nosaltres: FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES VI