Nosaltres: PATOLOGIA MÈDIC-QUIRÚRGICA DEL SISTEMA ENDOCRÍ I DE LA NUTRICIÓ