Nosaltres: GESTIÓ, VALORACIÓ I POLÍTICA AGROAMBIENTAL