Nosaltres: RESPOSTES BIO-COMPORTAMENTALS A L'ESFORÇ FÍSIC