Nosaltres: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LA INFORMÀTICA