Nosaltres: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LA LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA I VALENCIANA