Nosaltres: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LES CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS