Nosaltres: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS