Nosaltres: ANÀLISI ESTADÍSTICA MITJANÇANT SPSS APLICAT A CIÈNCIES DE LA SALUT