Nosaltres: RESIDUS ORGÀNICS D'ORIGEN AGRÍCOLA I RAMADER