Nosaltres: EPIDEMIOLOGIA PER A ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT PÚBLICA