Nosaltres: INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA