Nosaltres: PERSPECTIVES HISTORIOGRÀFIQUES I MÈTODES DE TREBALL