Nosaltres: EQUIP MULTIDISCIPLINAR EN LA INTERVENCIÓ GERONTOLÒGICA