Nosaltres: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ FÍSICA