Nosaltres: APLICACIÓ DE L'EVIDÈNCIA CIENTÍFICA A LA MEDICINA