Nosaltres: MEMBRE DEL CONSELL DE GOVERN DESIGNAT PEL RECTOR