Nosaltres: MEMBRE NAT DEL CONSELL DE GOVERN - GERENT