Nosaltres: VICEDEGÀ/NA DE PROJECCIÓ DEL GRAU EN BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS