Nosaltres: VICEDEGÀ/NA DE PROYECCIÓ DE GRAU EN FARMÀCIA