Nosaltres: VICEDEGÀ/NA DE GESTIÓ ACADÈMICA I MOBILITAT