Nosaltres: Atenció interdisciplinària en cures pal·liatives, Campus Elx