Nosaltres: GIMNOSPERMES: CONCEPTES GENERALS I SISTEMÀTICA. INTERÉS BIOTECNOLÒGIC