Nosaltres: FACTORS CONTINGENCIALS DEL DISSENY ORGANITZATIU