Nosaltres: Introducció. Antecedents. Preocupació cap al medi ambient