Nosaltres: Desenrotllament del concepte i pràctica dels sistemes de gestió mitjà ambiental