Nosaltres: Síntesi de resultats i selecció de articles