Nosaltres: Tècniques de difracció d'electrons i neutrons. Microscòpia electrònica