Nosaltres: Introducció a la Estadística i modelització estadística de dades experimentals