Nosaltres: Tema 10. Gestió emocional, conflictes i contextos en dret