Nosaltres: Aspectes registrals de la informació comptable.