Nosaltres: 3.-TRIBUTACIÓ DEL PATRIMONI EMPRESARIAL