Nosaltres: ASPECTES GENERALS DE L'ENTRENAMENT EN JUDO