Nosaltres: L'EXPRESSIÓ CORPORAL I ELS SEUS ENFOCAMENTS: LA IMPORTÀNCIA DE LA DANSA